Anuncio de modificación das bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para atención a Museos e centros de interpretación durante o 2018

Anuncio de modificación das bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para atención a Museos e centros de interpretación durante o 2018

Resolución nº 29270, do 30 de agosto de 2018, pola que se dispón avocar a modificación das Bases reguladoras do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar persoal técnico para a atención de museos e centros de interpretación durante o ano 2018 e modificar as ditas bases (publicadas no BOP n.º 26, do 6 de febreiro de 2018.

Descargas