Cobranza en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais

Cobranza impostos e taxas. Normas Cobranza 2017

Conceptos a recadar

Imposto sobre bens inmobles urbanos do exercicio 2017

Imposto sobre bens inmobles rústicos do exercicio 2017

Imposto sobre bens inmobles de características especiais do exercicio 2017

Imposto sobre actividades económicas do exercicio 2017

Taxa por recollida de lixo do exercicio 2017

Taxa por entrada de vehículos do exercicio 2017

Taxa por servizo de cemiterio do exercicio 2017

O ingreso poderá realizarse na caixa de calquera das entidades colaboradoras, ou tamén en caixeiro automático ou por internet (se a entidade colaboradora elixida dispón deses servizos).

Referencias de cobro, con importes diferentes:

 A primeira é válida ata o día 20 de novembro, e o importe que ten asociado é o principal da débeda, sen recarga de ningún tipo.

A segunda é válida do 21 de novembro ao 31 de decembro, e o importe que ten asociado inclúe o principal da débeda e a recarga executiva do 5%.

Pasada a data de caducidade da segunda referencia xa non se poderán utilizar estes documentos para realizar o ingreso da débeda, polo que deberán solicitarse outros ás oficinas de información tributaria


Ligazóns