11-09-2017

Ana María Agulló na Casa da Cutura de Fene

Na Casa da Cultura será de luns a venres, de 10.00 a 13.00 horas e de 16.00 a 21.00 horas, e os sábados, de 10.00 a 13.00 horas

14-09-2017

Solicitude Horarios Adestramento Tempada

Presentación no rexistro xeral de luns a a venres en horario de 08.30 a 14.00 ou por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/201

18-09-2017

Tardes activas

Realización de actividades de memoria activa. Horarios aquí

19-09-2017

Doa sangue

De 9.30 e as 14.30h. e de 15.30 a 21.00h diante da Casa do Concello

20-09-2017

Inscricións escolas deportivas municipais e obradoiros. Poboación en xeral

De 08:30 a 14:00 h e de 16:30 a 19:00 no Pavillón Municipal A Xunqueira

21-09-2017

Inscricións escolas deportivas municipais e obradoiros. Poboación en xeral

De 08.30 h a 14.00 h no Pavillón Municipal A Xunqueira

02-10-2017

Inscricións actividades culturais

Inscrición actividades culturais no Pavillón A Xunqueira